Københavns Kommunes logo

Thorbjørn Lausten: DRIFT

Som en del af vores 2022-udstillingsprogram kan du opleve et nyt værk af Thorbjørn Lausten, der arbejder med datavisualisering i krydsfeltet mellem kunst, videnskab og teknologi.

Som en del af udstillingsrækken i efteråret 2022 præsenterer vi i samarbejde med Esbjerg Kunstmuseum et nyt stort værk af Thorbjørn Lausten. Værket fungerer som en totalinstallation i Nedre Galleri og består af en række store videoprojektioner, der visualiserer marine- og atmosfæriske data fra farvandene mellem Island, Grønland og den vestlige del af Østersøen – herunder blandt andet Femern Bælt. Det er forhold, som har stor betydning for vores klima og livsforhold. 

Med projektet illustrerer Lausten, hvordan visualiseringer af data er afgørende for vores opfattelse af vores verdensbillede og virkelighedsforståelse. Udstillingen bliver en æstetisk synliggørelse af instrumentel registrering og behandling af data som grundlag for beslutninger. Det er et fænomen, som vi senest har oplevet i forbindelse med COVID-19 og sygdommens indflydelse på vores personlige frihed og samfundsforhold.

Hvor: Nedre Galleri
Hvornår: 17/9 2022 – 22/1 2023

Om Thorbjørn Lausten

Thorbjørn Lausten er født i 1945, og han debuterede som kunstner i 1966. Han har en baggrund i den konstruktive og konkrete kunst og har anvendt det konstruktive formsprog i malerier, papirværker, installationer, lysværker, lysrum og datavisualiseringer.

Thorbjørn Lausten har modtaget Statens Kunstfonds tre-årige stipendium og livsvarige statslige ydelse. Han har desuden modtaget Eckersberg Medaillen, Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat og Kritikerprisen som kurator.

Separatudstillinger af Thorbjørn Lausten har bl.a. kunnet opleves på Nordjyllands Kunstmuseum, Statens Museum for Kunst, CAVS/MIT, Fyns Kunstmuseum, Esbjerg Kunstmuseum, Museum am Ostwall Dortmund og ZKM Karlsruhe.