Platform - Grüner & Vogelius x Emil Busch Madsen

Udstillingsrummet Platform omkalfatres som en del af Grüner & Vogelius' undersøgelse af de æstetiske, mytologiske og usynlige historiske forbindelser mellem Nikolaj Kunsthals fortid som kirke og nutid som kunsthal

Udstillingen "Surge" konstruerer en scenografi, hvor udstillingsrummet Platform nedbrydes og en transformation går i gang. Dette skaber et paradoks af bevægelse og stilstand. I dette modsætningspar belyses forhandlingen om, hvad der får lov til at forblive i et rum gennem tiden, hvordan det der bliver i rummet påvirker opfattelsen af tid og hvordan rum ændres i forskellige tider. For Grüner og Vogelius bliver spørgsmålet ikke kun, hvem der fastsætter tiden, men snarere hvordan forskellige æstetikker og ufortalte fortællinger i et rum kan påvirke måden vi skaber fremtidens amorfe efterladenskaber.

Transformatorisk potential
Grüner & Vogelius spekulerer med "Surge" i, hvordan vi ved at re-appropiere fragmenter fra gamle strukturer, omarrangere dem og sætte dem ind i nye kontekster, kan kaste lys over andre fortællinger end den herskende – og skabe et transformatorisk potentiale mellem kunst, litteratur, queer-identitet, arkitektur og mysticisme.

Udstillingen er kurateret af Emil Busch Madsen. 

Download Press Kit

Åbningen af udstillingen fejres fredag d. 9. februar fra kl. 16-19. 

Følg begivenhedens Facebook event

Hvornår: 10. februar – 31. marts 2024
Hvor: Platform

Fernisering 9. februar 2024. Surge, Grüner & Vogelius, Nikolaj Kunsthal, Platform, 2024
Fotograf
Mads Holm
Surge, Grüner & Vogelius, Nikolaj Kunsthal, Platform, 2024
Fotograf
Mads Holm
Fernisering 9. februar 2024. Surge, Grüner & Vogelius, Nikolaj Kunsthal, Platform, 2024
Fotograf
Mads Holm
Surge, Grüner & Vogelius, Nikolaj Kunsthal, Platform, 2024
Fotograf
Mads Holm