Grøn samtidskunst

I Nikolaj Kunsthal er vi i fuld gang med at tage en Green Attraktion-certificering som en del af vores ønske om og ansvar for at bidrage til bæredygtig adfærd og CO2-neutralitet. Det sker i tæt samarbejde med kollegaer og eksterne rådgivere
Billedet stammer fra udstillingen "The Less Unsustainable Talkshow", der kunne opleves i Nikolaj Kunsthals projektrum Platform i perioden fra 9. april til 22. maj 2022. Bag udstillingen stod kunstner Mette Riise i samarbejde med kurator Rebecca Krasnik.
Fotograf
Mads Holm

I 2024 skal Nikolaj Kunsthal Green Attraction certificeres. Det samme gælder Thorvaldsens Museum og Københavns Museum, som vi organisatorisk er forbundet med via Kunst & Historie – der er en del af Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. Med en bevilling fra Kulturministeriet er der i den forbindelse sat gang i en proces, der skal understøtte transitionen til en mere bæredygtig udstillingspraksis.  

I samarbejde med rådgivningsvirksomheden In futurum samt en række museer, kunsthaller og udstillingsdesignere undersøger vi med projektet Cirkulære Udstillingspraksisser, hvordan branchen gennem fælles løsninger, deleøkonomi, klimavenligt og ressourceeffektivt design samt grønne adfærdsændringer kan arbejde mere målrettet med cirkulær økonomi på organisatorisk, strategisk og praktisk plan.  

Der er i skrivende stund fuld gang i diverse etnografiske undersøgelser, interviews og workshops, hvor der indsamles gode og dårlige erfaringer fra ind- og udland for at udvikle handlingsorienterede løsningsforslag, som kan komme hele branchen til gode. Hvis du er nysgerrig efter at vide mere, så abonnér med fordel på nyhedsbrevet Cirkulære Udstillingspraksisser. 

Eksplorative tests og konkrete erfaringer fra Shane Brox’ verden  
I Nikolaj Kunsthal har vi allerede tilegnet os nogle frugtbare erfaringer med at designe og producere udstillinger, der sigter efter CO2-neutralitet. Som en del af et testprojekt initieret af Nordisk Ministerråd har vi i Nikolaj Kunsthal lavet CO2-regnskab på Shane Brox udstillingen ”Beauty in the Beast”, der kunne opleves i Øvre Galleri i perioden 8. september 2024 til 21. januar 2024. I den forbindelse lavede vi et 360-graders tjek af ressourceforbruget i forbindelse med eksempelvis produktion af værker, transport og el-forbrug i udstillingen.  
 
Helene Nyborg Bay, der er kunstnerisk leder i Nikolaj Kunsthal, uddyber:   
”Det har været sjovt og ikke mindst lærerigt at prøve kræfter med en mere systematisk undersøgelse af CO2-aftrykket i Shane Brox’ udstilling. At stort set alle Shanes værkmæssige materialevalg i forvejen var genbrug, bidrog til, at vi kunne lave en udstilling, der stort set gik i nul på CO2-regnskabet. Hertil kommer, at al værktransport er foregået lokalt – bl.a. på ladcykel – samt at de podier, der indgik i udstillingen, var indlånt fra en kulturinstitution i nærheden. Vi har i vores udstillingsprogram generelt fokus på den lokale kunstscene i København, og med denne case er det dejligt at få bevis på, at det forhold også indvirker positivt på klimaaftrykket. Og så er det en vigtig pointe, at det godt kan lade sig gøre at producere populære udstillinger med et lavt CO2-aftryk uden at gå på kompromis med kvaliteten.”   

Læs mere om ovenstående case på Organisationen Danske Museers hjemmeside, hvor vores erfaringer indgår i en casesamling.  

Med virkning fra kalenderåret 2024 har vi besluttet at reducere antallet af hovedudstillinger fra seks til fire årlige udstillinger i Nikolaj Kunsthal. Udover besparelser på CO2 betyder denne disposition også, at vi kan fordybe os en smule mere i de enkelte udstillinger. 

Installationsbillede fra Shane Brox' udstilling "Beauty in the Beast", der kunne opleves i Nikolaj Kunsthals Øvre Galleri i perioden fra 8. september 2023 til 21. januar 2024.
Fotograf
David Stjernholm