FKD er aktuel med en rapport, der zoomer ind på værdi og nøgletal

Foreningen af Kunsthaller i Danmark (FKD) topper rapporten med et konkret lovforslag, der agiterer for en øremærket statslig tilskudspulje til etablerede kunsthaller, der løfter en national opgave og spiller en afgørende rolle i billedkunstens fødekæde

At kunsthallerne ikke får statsstøtte, er en »ulogisk og historisk betinget tilfældighed«, lyder det fra Foreningen af Kunsthaller i Danmark, der er aktuelle med en ny nøgletalsrapport – og et konkret bud på en lovændring adresseret kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M).

Branchemediet Kulturmonitor har kigget nærmere på den netop udkomne benchmarkinganalyse ’Kunsthaller i Danmark: Nøgletal og betydning for unge besøgende 2022’, hvori det bl.a. fremgår at kunsthallerne er gode til at appellere til de unge kulturforbrugere, og at kunsthallerne »tilfører et ekstra lag til kunstoplevelsen og dens betydning« ved at placere kunsten i alternative rum og bygninger.

Samlet set hævder foreningen - anført af forperson Helene Nyborg Bay, der er kunstnerisk leder i Nikolaj Kunsthal - at landets i alt 18 kunsthaller »løfter en national opgave« og »spiller en afgørende rolle i billedkunstens fødekæde.« Og derfor også bør have en øremærket statslig tilskudspulje.

Se hele rapporten og argumentationen foldet ud her

Benchmarkinganalysen er bestilt af Foreningen af Kunsthaller i Danmark, lavet af Seismonaut og støttet af Augustinus Fonden.